Toplantının hazırlanması ve sunumu, Bölge Hac Umre ve Seyahat İșler Bșk. Yard. Kenan SEKBAN tarafından yapıldı. Toplantı, Aalen Fatih Camii Șube HacUmre Sorumlusu, Süleyman BÜBER in okumuș olduğu açılış Kur’an-i Kerim ile bașladı